สนามวอร์ม 200 เมตร

ประวัติ

สนามวอร์ม 200 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2521 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ตามระเบียบการแข่งขันกรีฑา จะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ สำหรับการอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน สนามวอร์ม 200 เมตรจึงใช้เพื่อการอบอุ่นร่างกาย สำหรับนักเรียนที่จะลงแข่งขันในสนาม ศุภชลาศัย และสนามเทพหัสดิน

วัตถุประสงค์

ใช้ในการอบอุ่นร่างกาย ฝึกซ้อม แข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในการให้บริการประชาชน

A004

อัตราค่าบริการ

ตารางการใช้งานสนาม