สนามกีฬาแห่งชาติ สถานที่ตั้ง : สนามกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี